Archive for september, 2014

Duurzame droom De Maarhoeve vervuld

De duurzame droom van De Maarhoeve is in vervulling. In september zijn op het dak van de zorgboerderij in Appingedam 24 zonnepanelen geplaatst (totaal vermogen: 6 kW), waarmee jaarlijks circa 5.400 kWh groene stroom wordt geproduceerd.

Dankzij enkele donateurs die via Stichting Greencrowd zijn geworven en een leaseconstructie waarmee de resterende financieringsdrempel is weggenomen, konden de zonnepanelen worden geplaatst.

De initiatiefnemers van De Maarhoeve hebben de laatste jaren met veel tegenspoed te maken gehad, waaronder schade aan het pand door de aardbevingen in de regio en het faillisement van Aldel, de werkgever van kostwinner Jaap. Hun droom – het realiseren van een duurzame zorgboerderij voor kinderen met autisme-spectrum-stoornissen (ASS) – kwam hierdoor onder druk te staan.

Greenspread heeft besloten De Maarhoeve de helpende hand toe te steken door donateurs te werven en de leaseconstructie op te tuigen, met de 24 zonnepanelen als fraai resultaat.

Aan de slag met de Regeling Verlaagd Tarief

Greenspread heeft in opdracht van de Provincie Groningen een handreiking samengesteld omtrent succesvolle zon-PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de “postcoderoos-regeling”.

Het handboek is bedoeld als naslagwerk en gids om lokale energie-initiatieven verder te helpen in het traject tussen idee en exploitatie van een collectief zonne-energie-project. Het handboek biedt geen maatwerkoplossing voor afzonderlijke projecten, maar schetst de kaders en mogelijkheden en scheidt feiten van fabels, onder meer aan de hand van voorbeelden.

Conclusies die worden getrokken, zijn onder meer:

1. De totstandkoming van een project op basis van de Regeling Verlaagd Tarief vereist nauwe samenwerking tussen de coöperatie(leden), de netbeheerder, Belastingdienst, dakeigenaren en één of meerdere energieleveranciers;

2. De standaard business case op basis van een 10-jarige korting van 7,5 cent kan niet uit;

3. Via diverse optimalisatieslagen kunnen veel business cases alsnog acceptabele rendementen vertonen. In de praktijk kunnen enkele kostenposten uit de standaard business case worden vermeden en extra inkomsten worden gegenereerd. Hiervoor is een coöperatieve opstelling van energieleveranciers onmisbaar;

4. Het type project (dak- of grondgebonden) en de omvang van het zonne-energie-systeem in kwestie zijn van grote invloed op de mogelijkheden om te komen tot een succesvolle exploitatie: projecten waarbij het gaat om grote, dakgebonden productie-installaties zijn doorgaans kansrijker;

5. Het maatschappelijke rendement van projecten spreekt vaak meer tot de verbeelding dan het financiële. Samen de omgeving verduurzamen via een concreet project in de buurt: ook met dit aanbod kunnen mensen worden verleid;

6. In Groningse postcoderozen zijn vaak relatief weinig particuliere kleinverbuikers woonachtig. De postcoderoos is in de praktijk echter niet snel een belemmerende factor, tenzij het gaat om grote, grondgebonden productie-installaties.

Het Handboek Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief is hier te downloaden.

Greenspread lanceert nieuwe huisstijl

Greenspread heeft op 1 september haar nieuwe huisstijl gelanceerd. Het logo, de website, de kleurstelling en zelfs de naam – Greenspread wordt voortaan aaneen geschreven – zijn veranderd. Via de nieuwe huisstijl wil Greenspread op een meer herkenbare wijze communiceren met haar doelgroep.

De ‘G’ uit het logo bestaat uit meerdere doorzichtige vlakken die in verschillende richtingen wijzen. Dit verbeeldt de kern van Greenspread: het op transparante wijze tot stand brengen van uiteenlopende “sustainable connections”.

In het verleden verrichtte Greenspread enkele van haar werkzaamheden vanuit meerdere labels, waaronder InEnergie. Vanaf heden komt de naam Greenspread in alle entiteiten terug:

Vanuit Greenspread Projects richten wij ons op het adviseren over en ontwikkelen van duurzame projecten.

Via Greenspread Services koppelen wij lokale productie van duurzame energie aan lokale afname. Daarbij is onze vergunning voor het leveren van stroom en gas aan kleinverbruikers onmisbaar. Ook de administratie, facturatie en monitoring omtrent (duurzame) energielevering hoort bij Greenspread Services.

Greenspread Investments voorziet ten slotte ieder project van een maatwerkoplossing qua financiële structurering. Hierbij kan het gaan om: crowdfunding, een lening bij een bank of (lokaal) fonds, eigen vermogen, een participatiestructuur of een combinatie hiervan. Uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale financiering.

Aan de missie van Greenspread, het koppelen van lokale duurzame-energie-productie aan lokale afname en lokaal geld, is niets veranderd.

Wie op de hoogte wil blijven van de diverse Greenspread-projecten en de visie van ons bedrijf op de markt, kan ons tegenwoordig in de gaten (blijven) houden via Facebook, LinkedIn en Twitter.