Archive for juni, 2014

Eerste tien PV-systemen in Leeuwarden gelegd

Greenspread heeft de eerste zonnepanelen gelegd op het publieke vastgoed van de gemeente Leeuwarden. Het gaat om installaties op negen gymzalen verspreid over de gemeente (72,28 kWp) en één sporthal (17,68 kWp). Vanaf eind augustus voorziet Greenspread naar verwachting nog eens twintig publieke gebouwen in en rond de Friese hoofdstad van zonnepanelen.

Greenspread won in 2013 de Europese aanbesteding van de gemeente Leeuwarden inzake de financiering en exploitatie van zonnepanelen op de daken van enkele tientallen gemeentelijke gebouwen. Intussen zijn met de gebruikers van de eerste panden de stroomleveringscontracten gesloten. Zij betalen per geproduceerde kilowattuur een bedrag aan Greenspread en krijgen na tien jaar het eigendom van de zonne-energie-installatie overgedragen. Op die wijze verduurzaamt de gemeente Leeuwarden haar vastgoed zonder dat zij zelf investeert en/of het exploitatierisico draagt.

Eenieder die mee wil profiteren van het financiële rendement dat deze installaties opleveren, kan terecht op het platform van Stichting Greencrowd. Hier staat een project open dat de herfinanciering van de systemen beoogt die in deze periode gerealiseerd worden. Crowdfunders krijgen de kans om te investeren en zo een rendement van minimaal 4% te realiseren. De looptijd van de lening, die annuïtair wordt afgelost, is tien jaar. Wanneer de zonnepanelen meer dan 950 kWh/kWp produceren, dan loopt het rendement voor de crowdfunders op tot maximaal 5%.

 

Vredeman de Vriesstraat 21 Leeuwarden

Gymzaal Vredeman de Vriesstraat 21 (Leeuwarden); 28 panelen

Galamastins 2 Leeuwarden2

Gymzaal Galamastins 2 (Leeuwarden); 30 panelen

Floris Versterstraat Leeuwarden

Gymzaal Floris Versterstraat 1 (Leeuwarden); 30 panelen

Sudemar Pikemar 19 Leeuwarden2

Gymzaal Pikemar 19 (Wirdum); 68 panelen

Binnenkort verschijnen hier ook foto’s van de andere installaties, evenals een link naar een webpagina waar de zonnestroomproductie van alle systemen live te volgen is.

Greenspread én crowdfunders profiteren van zon

Twee zon-PV-systemen van Greenspread hebben in het eerste productiejaar verrassend veel groene stroom opgeleverd. Het gaat om de 8,5-kWp-installatie op het dak van basisschool De Achtbaan in Tiel en het 14-kWp-systeem op het dak van de brandweerkazerne in Ochten. Greenspread exploiteert beide systemen en levert de stroom achter de meter aan de gebruikers van deze panden.

Het systeem in Ochten heeft in een jaar tijd 1.042 kWh per kWp geïnstalleerd vermogen geproduceerd. In de business case wordt uitgegaan van een jaarlijkse stroomproductie van 910 kWh per kWp.

Het systeem op het dak van De Achtbaan overtrof ook alle verwachtingen. Hier is de teller opgelopen tot maar liefst 1.149 kWh per kWp vermogen in een jaar tijd, waar gerekend werd op 900 kWh per kWp. Het zonnige jaar is hier niet de enige reden van de meerproductie: de montage van de panelen onder een hoek van 30 graden op een groen dak, dat een koelend effect heeft, werpt eveneens zijn duurzame vruchten af.

Voor het systeem in Ochten geldt dat niet alleen Greenspread, maar ook de participerende crowdfunders profiteren van de meeropbrengst. Zij delen voor de helft in het financiële gewin van de meeropbrengst en ontvangen daardoor een hoger bedrag aan rente en aflossing dan waarop zij rekenen. Beide systemen zijn in 2013 geherfinancierd via het platform van stichting Greencrowd.