Archive for februari, 2014

Groen Lintje voor Greenspread en Attero

Greenspread en Attero ontvingen vrijdag 28 februari een Groen Lintje van GroenLinks Midden-Drenthe, bestemd voor burgers of organisaties die zich inzetten voor een duurzame, groene samenleving.

Aanleiding hiertoe is de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen recentelijk hebben gesloten voor de realisatie van een zonnepark op of bij de “VAM-berg”. Momenteel onderzoeken Greenspread en Attero de technische en financiële haalbaarheid van dit project. De mogelijkheid tot participatie van onder anderen personeelsleden en omwonenden is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Greenspread richt zich in toenemende mate op de ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energie-projecten. “Al een aantal jaar zijn we in gesprek met Attero over de mogelijkheden om de locatie in Wijster te benutten voor een zonne-energie-park. Dankzij de samenwerkingovereenkomst kunnen we nu voortvarend aan de slag. Dit Groene Lintje is een extra stimulans om hier iets heel moois van te maken”, laat Greenspread-directeur Jan Willem Zwang weten.

Attero ziet het project als onderdeel van haar strategie om duurzame energie op te wekken met de inzet van een afgedekte stortplaats als bron voor de benodige oppervlakte. Het afvalverwerkingsbedrijf wil kennis en ervaring opdoen met de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten en hoopt op een uitkomst die zij kan opschalen naar andere Attero-locaties in Nederland.

Tweede Kamer-fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik, reikt het Groen Lintje vrijdagmiddag uit aan Greenspread en Attero. Ook Jan Langenkamp, fractiemedewerker van GroenLinks Midden-Drenthe en één van de initiatiefnemers van het zonnepark, krijgt een Groen Lintje opgespeld.

lintje

lintje2

Samen stroom opwekken met CoopDeZon

Samen voordelig (zonne)stroom opwekken: dat is nu mogelijk met CoopDeZon, de nieuwste dienst van Greenspread. CoopDeZon is een totaalconcept en speelt in op de uitwerking van het Energieakkoord dat eind 2013 is gesloten. Omwonenden van een zonne-energie-installatie krijgen de kans via een coöperatie te investeren in duurzame energie. Dankzij een energiebelastingkorting van 7,5 cent per kWh is deelname financieel gezien interessant voor de coöperatieleden.

CoopDeZon is enerzijds bedoeld voor gemeenten en andere partijen die de zeggenschap hebben over veel dakoppervlak, en anderzijds voor lokale initiatieven die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de eigen leefomgeving.

Met CoopDeZon zijn we in staat op iedere plek in Nederland binnen enkele weken een lokale coöperatie op te richten met een eigen zonnepaneleninstallatie. De omwonenden (uit de postcoderoos) financieren deze installatie en nemen ook zelf de duurzaam opgewekte stroom af. CoopDeZon neemt daarbij de volledige organisatie op zich en leidt alle financieel-administratieve processen in goede banen.

De beginstap is altijd: het selecteren van een dak of andere locatie waar de opwekking van zonne-energie plaats kan vinden. Deze presentatie gaat nader in op de aanpak van Greenspread. Enkele locaties in de gemeente Woudenberg zijn als voorbeeld uitgewerkt. Ken je een dak of andere locatie waar CoopDeZon uitkomst kan bieden? Neem contact met ons op!