Archive for november, 2013

Projectfinanciering in de duurzame energie ontleed

De IIR-training Energiemanagement is in 2013 mede op basis van de input van Greenspread tot stand gekomen. Directeur Jan Willem Zwang verzorgde eind november een les over de (project)financiering van duurzame energie.

De volgende thema’s kwamen daarbij aan de orde: financiële terminologie, het opzetten van een business case en het verkrijgen van inzicht in de bijbehorende risico’s. Centrale vraag hierbij was: op welke wijze kijken traditionele financiers naar business cases op het gebied van duurzame energie? Natuurlijk kwamen ook vormen van alternatieve financiering aan de orde, zoals crowdfunding.

De presentatie van Jan Willem Zwang is hier te downloaden.

Duurzaamheid vanuit de lucht

Duurzame energie-productie-middelen hebben een stevige weerslag op de leefomgeving en energie wordt daardoor steeds meer een ruimtelijk vraagstuk. Toch worden duurzame-energie-systemen ook regelmatig buiten het directe blikveld van mensen ingepast; denk maar aan zonne-energie-systemen op hoge daken van gebouwen. Greenspread is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de totstandkoming van een flink aantal van dit soort zonne-energie-systemen.

Tijdens een helikoptervlucht over Arnhem werd Greenspread in staat gesteld diverse van de door ons ontwikkelde zonne-energie-installaties te fotograferen. De resultaten zijn hieronder weergegeven. Te zien zijn achtereenvolgens de zonne-energie-systemen op het dak van Sporthal Elderveld, ziekenhuis Rijnstate, Vlotweg Verhuizingen BV en het Arnhemse Kenniscluster.

De helikoptervlucht vond plaats in kader van de gezamenlijke actie van Gemeente Arnhem, IPKW en Energy Business Park Arnhems Buiten. Deze partijen zijn de grondlegger van de actie “Locate your business in Arnhem”, om Arnhem als Energiestad buiten de regio bekender te maken.

Elderveld_InEnergie

Rijnstate_GreenSpread

Vlotweg_InEnergie

Kenniscluster_InEnergie

Lokaal geld voor lokale projecten

Het koppelen van lokaal geld aan lokale duurzame-energie-projecten is cruciaal voor het maken van meters in de energietransitie. Van die stelling is Greenspread heilig overtuigd en daarom hebben wij in 2012 het crowdfundingplatform van stichting Greencrowd opgezet.

Versnelling in de totstandkoming van projecten, (lokaal) draagvlak, betrokkenheid en saamhorigheid zijn enkele resultaten van crowdfunding als financieringsmethodiek voor duurzame projecten. Crowdfunding is voor Greenspread dan ook geen doel op zich, maar een middel om projecten gerealiseerd te krijgen. Om die reden is Greencrowd een stichting zonder winstoogmerk.

Greenspread-directeur Jan Willem Zwang greep het Evenement HIER Opgewekt op 15 november 2013 in Amersfoort aan voor het delen van de kennis over en ervaringen met het crowdfunden van duurzame-energie-projecten; dit in samenwerking met Sven Pluut van 1miljoenwatt.

De presentatie is hier te downloaden.

Grootste PV-systeem van Arnhem draait

De 660 zonnepanelen op het dak van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zijn woensdag 6 november officieel in gebruik genomen. Greenspread is de ontwikkelaar, financier en exploitant van dit zonne-energie-systeem, dat het grootste binnen de gemeente Arnhem is. De komende tien jaar brengt zij alle geproduceerde duurzame stroom in rekening bij Rijnstate, tegen de tarieven die het ziekenhuis gewend is te betalen voor elektriciteit. Na die periode draagt Greenspread het eigendom van de installatie kosteloos over aan het Arnhemse ziekenhuis. Rijnstate profiteert daarna nog jarenlang van gratis stroom, aangezien de panelen minimaal 25 jaar meegaan.

De zonnepanelen hebben gezamenlijk een vermogen van 160 kW en leveren jaarlijks circa 145.000 kWh duurzame stroom op, genoeg om in de behoefte van ongeveer 42 huishoudens te kunnen voorzien. InEnergie Levering zal deze duurzame stroom in 2014 ook daadwerkelijk leveren aan omliggende huishoudens. Tot die tijd is Rijnstate zelf de afnemer van de elektriciteit.

Een deel van de benodigde investering is via crowdfunding bijeen gebracht, waarvoor het platform van stichting Greencrowd is ingezet. Het crowdfunden is een groot succes gebleken: na anderhalve dag was al ruim € 85.000,- gecrowdfund en het project is uiteindelijk ruimschoots overgeschreven door tientallen medewerkers van het ziekenhuis en andere betrokkenen. Zij waren vooraf, via een informatieavond, reeds op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om financieel te participeren in het zonne-energie-systeem. De crowdfunders konden zelf de combinatie van looptijd en rente kiezen, waarbij de risico’s geminimaliseerd zijn dankzij twee aktes van verpandingen.

Woensdag opende wethouder Margreet van Gastel de duurzame installatie. Greenspread lichtte daarbij de toegepaste exploitatie- en financieringsconstructie toe, evenals het bouwproces van de afgelopen weken. De panelen en bijbehorende materialen zijn via vier vrachtwagens en een 60-meter-hoge torenkraan naar tien verschillende dakvlakken van Rijnstate getransporteerd. Het zonne-energie-systeem bestaat niet alleen uit de honderden zonnepanelen, maar ook uit tien omvormers, ruim 5 kilometer kabel en meer dan 33 ton ballast. De elektriciteit wordt via vier koppelingen op middenspanningsniveau ingevoed op het stroomnet van Rijnstate.