Archive for oktober, 2013

Lokale duurzaamheid: Only If I Own

Greenspread-directeur Jan Willem Zwang geeft met grote regelmaat lezingen, workshops en presentaties waarin hij zijn visie op (ontwikkelingen in) de energiemarkt ontvouwt. Op woensdag 30 oktober was hij één van de sprekers tijdens het minicongres “Lokale Verduurzaming” van afval- en energienutsbedrijf HVC. In Purmerend ging hij onder meer in op het opkomende “Only-If-I-Own-beginsel”, een eigentijdse variant op het bekende “Not-In-My-BackYard-principe” (NIMBY). Klik hier om deze presentatie te downloaden.

Greenspread InEnergie vindt investeerder in Enfuro Ventures

Enfuro Ventures gaat de groei van Greenspread InEnergie financieel faciliteren. Hiertoe hebben beide partijen deze week een investeringsovereenkomst ondertekend. Enfuro treedt daardoor als aandeelhouder toe tot het Arnhemse bedrijf.

De investering van Enfuro is het nieuwste wapenfeit in een reeks van ontwikkelstappen binnen Greenspread InEnergie. Recentelijk vond energiesoftwarebedrijf Ecedo een plek in de groep en is Michael Fraats benoemd tot directeur van InEnergie Levering BV. Deze werkmaatschappij heeft in september een leveringsvergunning ontvangen van de ACM.

Greenspread InEnergie heeft als doelstelling de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Dit wil zij doen door decentrale duurzame-energie-projecten te realiseren met grote betrokkenheid van lokale stakeholders en burgerparticipatie.

De voorbije maanden heeft Greenspread InEnergie met meerdere partijen gesprekken gevoerd over de investeringsmogelijkheid. Enfuro bleek al snel de meest slagvaardige kandidaat, die de visie van de groep op de (ontwikkelingen in de) energiemarkt bovendien volledig onderschrijft.

Dankzij de investering door Enfuro krijgt Greenspread InEnergie de mogelijkheid haar groei door te zetten en te versnellen. Het kapitaal dat Enfuro ter beschikking stelt, wordt in dat kader onder meer benut voor het inbrengen van eigen vermogen in concrete duurzame-energie-projecten en voor de verdere uitbouw van het energieleveringsbedrijf.

Enfuro, opgericht door de ondernemers Erik Schut en Ruud Rijbroek, volgde Greenspread InEnergie al geruime tijd en geeft via de participatie invulling aan haar voornaamste ambitie: investeren in duurzame energie. Jan Willem Zwang, directeur van Greenspread InEnergie, is zeer content met de deelname van Enfuro. “Dit is natuurlijk prachtig nieuws. We hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Als het gaat om duurzaamheid, zitten we volledig op één lijn”, laat hij weten.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Greenspread InEnergie via onze contactgegevens.

Greenspread ondertekent convenant Sustainable Chain Gang

Greenspread heeft op 10 oktober 2013 het convenant ondertekend dat hoort bij de Sustainable Chain Gang. Greenspread heeft zodoende verklaard haar ervaring, kennis en netwerk desgevraagd in te zetten om de scholen uit de Sustainable Chain Gang te helpen met de verduurzaming van schoolgebouwen.

Duurzaam onderwijs gaat over betekenisvol leren en hoe je leerlingen kunt laten werken aan hun eigen visie op de wereld. Het voortgezet onderwijs kent veel verduurzamingsinitiatieven. Om landelijk meer samenhang en samenwerking te krijgen, wordt dit netwerk gebouwd. Uitgangspunten daarbij zijn: slim verbinden en uitgaan van de vraag van scholen.

Bekijk hier het door Greenspread ondertekende convenant.