Archive for september, 2013

Presentatie toekomst zonnevelden in Nederland

Op 26 september 2013 heeft Jan Willem Zwang namens Greenspread een presentatie gegeven over zijn visie op de toekomst van zonnevelden in Nederland. Dit heeft hij gedaan aan de hand van een concrete casus in de Provincie Gelderland. In de presentatie gaat Jan Willem onder andere in op het mogelijke effect van de uitwerking van het Energie Akkoord op de business case. Download de presentatie via de link: Zonnevelden Nederland.