Archive for augustus, 2013

Greenspread en gemeente Leeuwarden gaan samen voor zonnepanelen

Greenspread en de gemeente Leeuwarden slaan de handen ineen voor de grootschalige verduurzaming van het publieke vastgoed. Het doel is dat Greenspread circa 40 gebouwen gaat voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat de gebouwgebruikers niet zelf hoeven te investeren en volledig wordt ontzorgd. Greenspread levert en factureert de zonne-energie voor een periode van tien jaar en draagt vervolgens het eigendom van de panelen over voor een symbolisch bedrag van één euro .

Het doel is via deze exploitatieconstructie circa 725 kW aan zonne-energie-vermogen (ongeveer 3.000 panelen) te realiseren op daken van onder meer scholen, gymzalen en buurthuizen. De jaarlijkse stroomoutput hiervan is circa 650.000 kWh; genoeg om in de behoefte van 186 doorsnee huishoudens te kunnen voorzien. Nog dit jaar wordt gestart met de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen.

De gemeente Leeuwarden heeft dit project medio 2013 aanbesteed en Greenspread geselecteerd als winnaar. De werkwijze van Greenspread bestaat uit het op locatie inventariseren van de gebouwen in kwestie, het toetsen van de dakconstructies, het opstellen van stroomleveringsovereenkomsten en het bouwen van de zonnestroominstallaties. Na oplevering is zij voor een periode van tien jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zonnepanelen. In die periode levert zij de opgewekte zonnestroom voor een vast bedrag per kWh aan de gebouwgebruiker, zonder indexatie. Bovendien is de gebouwgebruiker gevrijwaard van risico’s, aangezien Greenspread alleen de daadwerkelijk geproduceerde groene stroom factureert.

Voor de gemeente betekent dit een forse slag als het gaat om het waarmaken van haar ambities op het gebied van duurzaamheid. Greenspread legt in haar plan van aanpak veel nadruk op het lokale gewin voor de gemeente Leeuwarden. Zo profiteert het lokale bedrijfsleven via de inzet van lokale elektrotechnische installateurs. Daarnaast kunnen omwonenden, lokale bedrijven en anderen worden betrokken bij de (her)financiering van de zonnepanelen. Zij kunnen zodoende meeprofiteren van de (financiële) voordelen die zonnestroom biedt. Hiertoe wordt het platform van stichting Greencrowd ingezet.

Microfinanciers gezocht voor twee projecten

Via stichting Greencrowd , zusterorganisatie van Greenspread, kunnen bedrijven en particulieren investeren in duurzame projecten die een aantrekkelijk financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Crowdfunders kunnen momenteel geld uitlenen aan twee bijzondere projecten.

Het eerste project betreft de bouw van een waterkrachtcentrale op het terrein van een camping/pension in Tsjechië, door een Nederlandse ondernemer. Wie investeert, leent zijn geld uit voor een periode van vijf jaar en kan maar liefst 6% rente per jaar verwachten. Donateurs kunnen ook een bijdrage leveren en krijgen als blijk van waardering een gratis overnachting op de camping of in het pension van deze ondernemer.

Het tweede project dat momenteel openstaat, betreft de financiering van een container Fairtrade-producten uit Thailand, die in Nederland worden verhandeld. Wie geld aan dit project uitleent, krijgt zijn of haar volledige inleg reeds na een jaar retour, inclusief 5% rente.

Wanneer u zelf een project heeft met een (her)financieringsbehoefte, stuur dan een e-mail naar info@greencrowd.nl. Wellicht kunnen wij uw project via stichting Greencrowd ter crowdfunding aanbieden en op die manier draagvlak toevoegen aan het project. Op die wijze proberen wij de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Greenspread werkt aan energieopslag

Greenspread is recentelijk gestart met het vervullen van haar rol in het prestigieuze project “PV SiMS” (Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid). Centraal hierbij staat de ontwikkeling van de technologie en nieuwe business-modellen die opslag en verhandeling van kleinschalig opgewekte duurzame elektriciteit mogelijk maken. Het project wordt gefinancierd door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), middels haar innovatieprogramma “Switch2SmartGrids”.

Duurzame energie
Het inzetten van duurzame energiebronnen zoals windenergie of zonnepanelen is erg belangrijk in de verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening. Het nadeel van wind en de zon is dat het energieaanbod uit deze bronnen niet constant en voorspelbaar is. Aangezien elektriciteit moet worden geconsumeerd op het moment dat deze geproduceerd wordt, treedt er een steeds grotere discrepantie op tussen vraag en aanbod van stroom. Het gevolg is dat het elektriciteitsnet steeds moeilijker te stabiliseren is en dat aanzienlijk hoeveelheden reservecapaciteit achter de hand moeten worden gehouden om continuïteit in de stroomleverantie te waarborgen.

 

Technologie-ontwikkeling en verdienmodel
Het PV-SiMS-project bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van technologie voor het op microschaal opwekken en in batterijen opslaan van elektriciteit, en het regelen van de energiestromen tussen producenten, afnemers en het elektriciteitsnet. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van nieuwe verdienmodellen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, met als bedoeling de investering hierin rendabeler en dus aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk zal het voor bewoners in de wijk mogelijk zijn om op termijn goedkoper energie af te nemen.

 

Doel
Het project heeft als doel duurzaam opgewekte elektriciteit bij de particuliere eindgebruiker op te slaan en te zorgen voor een zo optimale balans in het elektriciteitsnet. Dit wordt gerealiseerd door afgebakende gebieden in Amsterdam Nieuw-West zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn.

 

Planning
De voorbije periode was het vizier van de projectpartners (TU Eindhoven, Alliander, Amsterdam Smart City en Greenspread) vooral gericht op het verduidelijken van de propositie en het ontwikkelen van hard- en software. Greenspread zal zich de komende maanden hoofdzakelijk toeleggen op het vinden van locaties voor toepassing, het opstellen van (handels)exploitatieovereenkomsten, het maken van business cases en het matchen van opwekprofielen van zonne-energie-installaties met energieverbruiksprofielen van consumenten, middels de opslag van stroom. Eind 2013 zullen de eerste batterijen in de wijk bij een aantal huishoudens worden geplaatst. Vervolgens zal in het meerjarig project City-Zen (start in 2014) grootschalige uitrol plaatsvinden.