Archive for juli, 2013

Energieondernemers bundelen expertise in GSI Groep

ARNHEM (Energeia) – De duurzame-energiebedrijven Greenspread, InEnergie en Ecedo hebben gezamenlijk de GSI Groep opgericht. Het samenvoegen van verschillende activiteiten en expertise moet een “sterke, daadkrachtige combinatie” opleveren voor de realisatie en exploitatie van duurzame-energieprojecten, aldus de initiatiefnemers.

Die initiatiefnemers zijn allereerst energie-ondernemers Jan Willem Zwang en Martin Marquering, die de bedrijven Greenspread en InEnergie bij de GSI Groep onderbrengen. De andere aandeelhouders zijn Jos en Gert-Jan Hovinga, eigenaren van software-ontwikkelaar Ecedo, en Michael Fraats, oud-directeur van het inmiddels failliete Trianel Energie.

Met de verschillende bedrijven die onder de nieuwe organisatie vallen willen de vijf ondernemers duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren, waarbij de duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan lokale financiering en lokale afname. Greenspread is daarbij vooral het vehikel voor de realisatie en exploitatie van duurzame-energieprojecten. InEnergie moet die zelf geproduceerde energie koppelen aan lokale afname ervan, en het crowdfundingplatform Greencrowd aan lokaal geld. De software van Ecedo is tot slot van grote waarde voor al die koppelingen. Volgens Zwang is het doel om binnen nu en drie jaar zo’n 80 MW aan opgesteld duurzaam vermogen te hebben gerealiseerd. Dat zal vooral zonne- en windenergie zijn.

Michael Fraats zal leiding gaan geven aan het in oprichting zijnde InEnergie Levering, waarvoor een leveringsvergunning is aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat is beslist geen voortzetting van de activiteiten van het failliete Trianel, zegt Fraats in een toelichting aan Energeia. “Bij Trianel ging het vooral om het doen van de backoffice en de inkoop voor anderen. Nu gaat het om zelf bouwen van duurzame energieproductie, en de leveringsvergunning is bedoeld om die productie beter te kunnen koppelen aan lokale afname.” “De leveringsvergunning is een middel”, zegt ook Zwang. “Een middel om meer duurzame energie te kunnen realiseren en exploiteren.” Fraats en Zwang verwachten de vergunning nog voor 1 september te krijgen.

Zwang, Fraats en Marquering worden ieder voor 25% eigenaar van de GSI Groep. Jos en Gert-Jan Hovinga krijgen samen 25%, oftewel ieder 12,5%. De deelnemingen die de Greenspread InEnergie Holding al had in de lokale energiecoöperatie Adem Houten (51%), het energie-inkoopnetwerk Wattanders (15%) en de duurzame prijsvergelijker Greenem (11%) worden ook bij de GSI Groep ondergebracht. De initiatiefnemers zoeken nog een extra strategisch investeerder die een minderheidsaandeel -“we mikken op 20%”- wil nemen in de Greenspread InEnergie Holding, die dus onder de GSI Groep hangt.

Basisscholen gezocht!

Zonnepanelen op het schooldak realiseren, zonder zelf de investering te hoeven doen: dat maakt Greenspread mogelijk via haar nieuwste concept, Zonnig Onderwijs Nederland (ZON). Geïnteresseerde scholen kunnen zich direct bij Greenspread melden.

ZON ontzorgt alle deelnemende scholen: zij betalen eerst het gebruikelijke stroomtarief voor de energie uit de panelen en krijgen na 5, 10 of 15 jaar het eigendom van het zonnepanelensysteem overgedragen. De scholen profiteren daarna nog jarenlang van gratis stroom, omdat de panelen minimaal 25 jaar meegaan. In deze informatiefolder kunt u alle details over dit project lezen.

Greenspread heeft via Triodos Bank en het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) de financiering klaar liggen om 150 basisscholen in Gelderland op bovengenoemde wijze te verduurzamen. In totaal gaat ZON € 5 miljoen investeren.

De Prins Willem-Alexander-school, de Brede Zorgschool en De Achtbaan uit Tiel zijn de eerste basisscholen die via ZON kiezen voor duurzame stroom, evenals de Willibrordusschool uit Herveld. Op de daken van de twee laatstgenoemde scholen zijn de zonnepanelen reeds geïnstalleerd.

Het unieke aan ZON is dat het project niet ophoudt bij het monteren van de panelen. Leerlingen maken via speciaal ontwikkelde lespakketten kennis met zonne-energie en krijgen tevens de beschikking over knutselpakketten, waarmee zij zonneboten kunnen bouwen.

Op www.zonnigonderwijs.nl kunnen scholen reeds aangeven interesse te hebben. Zij kunnen ook een e-mail sturen naar info@zonnigonderwijs.nl of bellen via 085-4013458. ZON is voornemens haar concept ook buiten Gelderland uit te rollen; het doel is per provincie 150 scholen van zonnepanelen te voorzien.

Topprestaties PV-systeem Neder-Betuwe

De zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis van Neder-Betuwe in Opheusden presteren boven verwachting. Die conclusie kan exact een jaar na oplevering worden getrokken. Waar een opbrengst van 910 kWh per kWp vermogen werd verwacht, heeft het systeem gedurende zijn eerste levensjaar 950 kWh per kWp opgesteld vermogen geproduceerd.

De totale jaarproductie van de 82 hoge-kwaliteits-panelen komt daarmee, ondanks het uitblijven van zeer zonnig lente- en zomerweer, neer op 19.082 kWh. Dit is voldoende stroom om in de behoefte van ongeveer vijf à zes doorsnee huishoudens te voorzien. In een jaar tijd heeft de gemeente 8,7 ton CO₂-uitstoot bespaard door van zonne-energie gebruik te maken.

Greenspread exploiteert het bewuste PV-systeem en heeft het deels geherfinancierd via stichting Greencrowd. Investeerders kunnen afhankelijk van de gekozen looptijd 4%, 5% of 6,5% rente op hun inleg verwachten.

Gezien het feit dat het systeem vooralsnog meer stroom oplevert dan verwacht, kan Greenspread deze rente probleemloos uitkeren. De inleg van de crowdfunders is zeker gesteld middels een bankgarantie en wordt na de looptijd teruggestort op de rekening van de investeerders.

De (actuele) opbrengst van de zonnepanelen in Opheusden is te volgen via deze website.