Archive for mei, 2013

Nieuw succes stichting Greencrowd

Stichting Greencrowd is erin geslaagd binnen 22 dagen de benodigde financiering voor het project “Zonnepanelen Brandweerkazerne Ochten” bijeen te brengen. In totaal is € 13.000,- ingelegd door de investeerders, waarmee de herfinanciering van de 56 zonnepanelen een feit is. Opvallend hierbij is dat het overgrote deel van de financiering is ingelegd door één crowdfunder.

Het rendement voor de crowdfunders, die hun geld voor een periode van acht jaar uitlenen, is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die de zonnepanelen opwekken. Er geldt evenwel een ondergrens van 2,5% rente per jaar. In de praktijk kan de rente op de restschuld oplopen tot 18,5% in het laatste jaar.

De paneleninstallatie in Ochten levert al sinds begin mei groene stroom aan de brandweerkazerne. Het systeem is in eerste instantie betaald door Greenspread, de partij die het systeem tevens exploiteert. Via stichting Greencrowd heeft eenieder de kans gekregen te delen in het financiële gewin dat de zonnepanelen opleveren.

Meerderheidsbelang Greenspread in Adem BV

Greenspread InEnergie Holding BV heeft sinds vandaag een meerderheidsbelang in Adem Houten BV. Zij was reeds in het bezit van een kwart van de aandelen en is nu voor 51% eigenaar van het lokale duurzame initiatief uit Houten.

Het aantal aandeelhouders van Adem is hiermee teruggebracht tot twee. Adem Houten is een initiatief van Ad van Wijk, energie-ondernemer en bijzonder hoogleraar future energy systems aan de TU Delft.

Greenspread en Adem Houten verwachten dat de nieuwe organisatiestructuur leidt tot een professionaliteitsslag in de activiteiten van het lokale duurzame initiatief. Centraal daarbij staat het streven om meer duurzame energie op te wekken in en rondom thuisbasis Houten, in combinatie met het ontwikkelen van (coöperatieve) participatiemodellen.

In dat kader zijn diverse speerpunten geformuleerd voor de nabije toekomst. Waterkrachtcentrale Hagestein, een biovergister in ’t Goy en diverse zon-PV-initiatieven zijn voorbeelden van productiemiddelen waarmee Adem de energiehuishouding in en rond Houten verder wil verduurzamen.

Voor meer informatie over de nieuwe aandeelhoudersstructuur van Adem Houten en de rol van Greenspread InEnergie hierin kunt u altijd contact opnemen met directeur Jan Willem Zwang, via 06-52083046

Recreëren tussen 10.000 zonnepanelen in Hengelo

In Hengelo (Gld.) verrijst op afzienbare termijn een uniek zonnepark. Het plan is ongeveer tienduizend zonnepanelen in veldopstelling te realiseren op de gronden van een voormalige kwekerij. Op de locatie wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar is ook volop de gelegenheid te recreëren en innovatieve toepassingen van zonne-energie te ontdekken.

Uniek in Nederland en daarbuiten

Kunstbomen met bladeren van zonnepanelen, vijvers met drijvende zonnepanelen en het benutten van de opgewekte zonne-energie voor elektrische auto’s: dit is slechts een greep uit de ideeën die het zonnepark een unieke plek in Nederland en ook daarbuiten moeten maken. De zonnepanelen zullen jaarlijks genoeg stroom opleveren om in de behoefte van ongeveer zeshonderd huishoudens te kunnen voorzien. Wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst is verheugd over de plannen: “Het zonnepark wordt een visitekaartje voor Bronckhorst en Hengelo. Bovendien levert het werkgelegenheid op en draagt het bij aan de ambitie van de regio Achterhoek om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Bijzondere samenwerking

Het project betreft een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Bronckhorst, IQ-SOLAR.COM, NL Greenlabel en Greenspread. De gemeente stelt de gronden tegen een pachtvergoeding beschikbaar, terwijl Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing zich namens NL Greenlabel toeleggen op het ontwerp en de landschappelijke inpassing van het park. Hun visie luidt: natuur en energie opwekken kunnen hand in hand gaan. Door panelen op een golvende manier te situeren, krijgt het park de allure van een groot kunstobject.

Hiernaast zal IQ-SOLAR.COM optreden als turn-key-leverancier van de zonne-energie-installatie. Greenspread neemt ten slotte de projectontwikkeling en financiële structurering op zich. Eenieder krijgt in dat kader de mogelijkheid in het park te investeren via het crowdfundingsplatform van stichting Greencrowd. Ook kunnen huishoudens, bedrijven en organisaties stroom van het park afnemen via leverancier InEnergie.

De bedoeling is snel te komen tot een definitieve samenwerking om de benodigde financiële middelen aan te kunnen trekken. In totaal is ongeveer 4,4 miljoen euro nodig voor de realisatie van het project.

SolarparkLocatie

De voorziene locatie van het zonnepark in Hengelo (Gld.).

Politiek groen licht

Het college van B en W van Bronckhorst heeft op 7 mei haar steun aan de hierboven beschreven plannen toegezegd. Om het zonnepark mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit traject wordt binnenkort opgestart. Bij de invulling en verdere uitwerking van de plannen betrekken de initiatiefnemers vanzelfsprekend Dorpsbelang Hengelo en omwonenden.

Willibrordusschool wekt eigen stroom op

De Willibrordusschool uit Herveld wekt sinds 2 mei een groot deel van het eigen stroomverbruik zelf op. Het systeem, dat bestaat uit 118 panelen, is opgeleverd en heeft zijn eerste kilowatturen reeds geproduceerd. De installatie wordt de eerstkomende vijf jaren geëxploiteerd door Greenspread. De school neemt de duurzame stroom in deze periode af voor een “niet-meer-dan-anders-tarief“, waarna zij zelf eigenaar wordt van het systeem.

De realisatie van de zonne-energie-installatie is tot stand gekomen dankzij inspanningen van leverancier InEnergie en de lokale installateur Mathijssen Elektrotechniek uit Andelst. De panelen leveren jaarlijks naar verwachting 26.550 kWh op; dit is voldoende om in de elektriciteitsbehoefte van zeven tot acht gemiddelde huishoudens te voorzien.

De leerlingen van de Willibrordusschool maken binnenkort ook tijdens de lessen kennis met de meerwaarde van zonne-energie. Greenspread heeft namelijk knutselpakketten geleverd waarmee zonneboten in elkaar kunnen worden gezet. Dit zijn boten die zich voortbewegen door de energie afkomstig uit kleine zonnecellen.