Energievisie Bedrijvenpark A1 gemeente Deventer

In opdracht van de gemeente Deventer werkt Greenspread aan een energievisie ten behoeve van het toekomstige Bedrijvenpark A1, ten zuiden van de gelijknamige autosnelweg. De gemeente is voornemens hier een energieneutraal bedrijventerrein te realiseren. In de studie van Greenspread wordt de (ontwikkeling in de) energievraag van Bedrijvenpark A1 vastgesteld en geanalyseerd welke duurzame-energie-technieken kunnen worden…

Zonnepanelen op gemeentehuis in Neder-Betuwe

Greenspread steekt de gemeente Neder-Betuwe de helpende hand toe bij het verduurzamen van haar gebouwenvoorraad. Voor een uitbreiding van het gemeentehuis in Opheusden heeft Greenspread een zon-PV-installatie van 20,16 kWp ontwikkeld. Hiervoor is rijkssubsidie aangevraagd en toegekend, die in het voorjaar van 2012 gaat lopen voor een periode van vijftien jaar. Greenspread exploiteert de genoemde…

Energieloket gemeente Putten

Greenspread heeft voor de gemeente Putten het “Energieloket” ontwikkeld. Dit digitale platform biedt burgers en bedrijven onafhankelijke en vrijblijvende informatie over energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Het Energieloket zet deze doelgroepen zodoende aan tot het treffen van maatregelen die goed zijn voor het milieu en de eigen portemonnee. De website voorziet bezoekers niet…

Project ‘Ondernemer Zoekt Zon’, gemeente Putten

Greenspread heeft in samenwerking met LTO Noord het project “Ondernemer Zoekt Zon” uitgewerkt voor de gemeente Putten. Hierin staat het informeren van bedrijven over de mogelijkheden van zonne-energie centraal. De gemeente biedt ondernemers een dakscan en een business case aan, op basis waarvan zij zonnepanelen kunnen aanschaffen. Het project Ondernemer zoekt Zon bestaat uit de…