Archive for maart, 2012

Energievisie Bedrijvenpark A1 gemeente Deventer

In opdracht van de gemeente Deventer werkt Greenspread aan een energievisie ten behoeve van het toekomstige Bedrijvenpark A1, ten zuiden van de gelijknamige autosnelweg. De gemeente is voornemens hier een energieneutraal bedrijventerrein te realiseren.

In de studie van Greenspread wordt de (ontwikkeling in de) energievraag van Bedrijvenpark A1 vastgesteld en geanalyseerd welke duurzame-energie-technieken kunnen worden ingezet om het bedrijventerrein daadwerkelijk energieneutraal op te leveren.

Zonnepanelen op gemeentehuis in Neder-Betuwe

Greenspread steekt de gemeente Neder-Betuwe de helpende hand toe bij het verduurzamen van haar gebouwenvoorraad. Voor een uitbreiding van het gemeentehuis in Opheusden heeft Greenspread een zon-PV-installatie van 20,16 kWp ontwikkeld. Hiervoor is rijkssubsidie aangevraagd en toegekend, die in het voorjaar van 2012 gaat lopen voor een periode van vijftien jaar.

Greenspread exploiteert de genoemde installatie in dit tijdsbestek en doet ook zelf de investering. De gemeente Neder-Betuwe neemt de zonnestroom vervolgens af en betaalt daarvoor niet meer dan voor “grijze elektriciteit” uit het publieke net. Na vijftien jaar wordt zij bovendien eigenaar van de PV-installatie, die dan nog vele jaren gratis stroom voor de gemeente produceert.

Energieloket gemeente Putten

Greenspread heeft voor de gemeente Putten het “Energieloket” ontwikkeld. Dit digitale platform biedt burgers en bedrijven onafhankelijke en vrijblijvende informatie over energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Het Energieloket zet deze doelgroepen zodoende aan tot het treffen van maatregelen die goed zijn voor het milieu en de eigen portemonnee.

De website voorziet bezoekers niet alleen van algemene informatie over energiebesparing, zonnepanelen et cetera; specifieke feiten rondom de financiering van de opties en de lokale bedrijven die de producten of diensten kunnen leveren zijn eveneens raadpleegbaar. Bovendien wordt via het Energieloket informatie verspreid over lokale bijeenkomsten die in het teken staan van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Project ‘Ondernemer Zoekt Zon’, gemeente Putten

Greenspread heeft in samenwerking met LTO Noord het project “Ondernemer Zoekt Zon” uitgewerkt voor de gemeente Putten. Hierin staat het informeren van bedrijven over de mogelijkheden van zonne-energie centraal. De gemeente biedt ondernemers een dakscan en een business case aan, op basis waarvan zij zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Het project Ondernemer zoekt Zon bestaat uit de volgende stappen, die achtereenvolgens worden doorlopen: het informeren van bedrijven over zonnestroom (1), het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en het opstellen van rapportages hierover (2), het opvragen van offertes bij leveranciers voor de collectieve inkoop van zonnepanelen en het selecteren van de meest geschikte aanbieding (3), het uitwerken van individuele business cases en het informeren van ondernemers hierover (4) en het verzamelen van de ondertekende offertes en het verstrekken van opdrachten aan leveranciers (5).