Archive for juni, 2011

Baas in eigen Bodem

Greenspread lanceert vandaag een nieuwe dienst voor provincies en gemeenten: “Baas in eigen Bodem”.

De dienst biedt provincies en gemeenten een ‘one stop shop’ voor het verkrijgen van een opsporingsvergunning voor aardwarmte. Het belangrijkste doel is dat een gemeente of provincie zelf de regie kan voeren over het eventueel benutten van de ondergrondse, duurzame, bodemschatten.

Gezien de snelle groei van het aantal aangevraagde opsporingsvergunningen voor geothermie (in twee jaar tijd zijn meer dan 80 aanvragen ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken), is de kans is groot dat commerciële partijen binnenkort binnen provinciale of gemeentelijke grenzen aan de slag gaan.  Uiteraard is dit een goede beweging richting duurzaamheid, maar de betreffende provincie of gemeente heeft géén controle over het proces, noch over de optimale ontwikkelingskansen binnen de provincie of gemeente. De houder van de geothermie- vergunning verkrijgt namelijk het exclusief recht voor het opsporen (lees: boren) en (later:) het gebruik van diepe aardwarmte.

Dankzij de dienst is het voor een provincie of gemeenten niet noodzakelijk om zelf een project te ontwikkelen en allerlei risico’s te gaan lopen. Provincies en gemeenten kunnen dankzij de dienst wel zorgen dat ze het, wellicht deels, voor het zeggen houden bij aardwarmteprojecten in hun regio.

Door zelf de opsporingsvergunningen aan te vragen voor hun gebied kan dit. Partijen die aardwarmteprojecten willen ontwikkelen in een reeds gegund gebied moeten namelijk met de vergunningshouder om tafel.

De vergunninghouder heeft een bepaalde waarde die op verschillende manieren ten gelde kan worden gemaakt. Het onderbrengen van de opsporingsvergunning(en) in een aparte juridische entiteit, zoals bijvoorbeeld een BV, geeft een bepaalde flexibiliteit. Zo kan er voor worden gekozen om de BV met een of meerdere opsporingsvergunningen te verkopen. Ook kan er voor worden gekozen om een VOF op te richten en de vergunning in te brengen als kapitaal.

Er kan echter ook waarde worden gecreëerd door zeggenschap af te dwingen waardoor bijvoorbeeld zeker wordt gesteld dat de afnemers van de aardwarmte niet meer dan anders (NMDA) betalen.

Meer weten over de dienst ‘Baas in eigen Bodem’?

Download hier de brochure.

 

IIR training “Succesvol exploiteren van lokale duurzame energiebedrijven” groot succes

Op 14 april heeft Greenspread de training verzorgd op het congres ‘Succesvol exploiteren van lokale duurzame energiebedrijven’. De training werd gegeven door Jan Willem Zwang, oprichter van Greenspread, en er waren meer dan dertig deelnemers aan de training.

De training begon ’s ochtends met de energiewaardeketen en voor de lunch heeft Peter van Wijngaarden verteld waar ADEM Houten allemaal mee bezig is en Michael Fraats van Trianel is in gegaan op de dienstverlening richting lokale, duurzame energiebedrijven.

Na de lunch is uitgebreid stilgestaan bij de kritische succes factoren aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden waar Greenspread bij betrokken is (geweest). De praktijkcases die aan de orde zijn gekomen, zijn DEVO in Veenendaal, DEVA in Nieuwkoop, Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden, ADEM Houten en Duurzaam Dienstenbedrijf Dieze Oost in Zwolle. Aansluitend heeft Michael Boddeke verteld hoe hij eerst als wethouder in Apeldoorn heeft getrokken aan De A en hoe hij dat nu doet als ‘particulier initiatiefnemer’, dus buiten de gemeente om.

De dag is afgesloten door stil te staan bij de risico’s waarmee een lokaal duurzaam energiebedrijf wordt geconfronteerd en hoe hiermee kan worden omgegaan.

De slides van de training kunnen hier worden gedownload. De presentatie van ADEM Houten kan hier worden gedownload.