E-boiler

Introductie
Een consortium met daarin CE Delft, Overview, Berenschot, EXE en Greenspread heeft de (financiële) kansrijkheid van een elektrische boiler (E-boiler) onderzocht. In deze studie is vastgesteld of een rendabele business case voor het elektrisch verwarmen van tapwater ontstaat wanneer de salderingsregeling verdwijnt. Hierbij is gekeken naar mogelijkheid zoveel mogelijk zonnestroom van het eigen dak te gebruiken voor het bereiden van warm tapwater. Ook is een koppeling gemaakt met de energiemarkt, met als doel de E-boiler op te laden wanneer de stroomprijs laag is.

Wat zijn de resultaten?
Geconcludeerd is dat een klein (financieel) voordeel kan worden behaald wanneer een E-boiler wordt benut voor de bereiding van warm tapwater, in plaats van een combiketel. Het belastingverschil tussen gas en elektriciteit bepaalt voor een groot deel de uitkomsten. De belasting op gas is gelet op de uitstoot en energie-inhoud aanzienlijk lager dan de belasting op elektriciteit. Het afgelopen jaar heeft de politiek dit al deels rechtgetrokken, maar het verschil is nog steeds groot.

Als de huidige trend doorzet, ontstaan een betere business cases. Daarnaast is in de studie alleen gekeken naar het verwarmen van tapwater; de uitkomsten verbeteren aanzienlijk wanneer ook de mogelijkheden voor ruimteverwarming met de E-boiler in ogenschouw worden genomen.

Komt er een vervolg?
Momenteel wordt een plan van aanpak geformuleerd om dit project een vervolg te geven middels een demonstratieproject. Daarbij zal niet alleen naar tapwater worden gekeken, maar tevens naar ruimteverwarming.

Meer informatie?
Meer informatie kan worden gevonden in dit rapport.

eboiler


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter