City-zen

Achtergrond

City-zen is een Europees project met Amsterdam en Grenoble als demonstratiesteden. City-zen is erg divers en richt zich op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zo worden projecten gerealiseerd met warmtewinning uit drinkwater, duurzame renovatie van gebouwen en energieopslag bij huishoudens. Greenspread is verantwoordelijk voor de energieopslag bij huishoudens waar een Virtual Power Plant wordt gecreëerd.

Wat gaat er gebeuren?

In het City-zen-project gericht op energieopslag worden 50 batterijen geplaatst bij huishoudens en/of MKB’ers in Amsterdam. Dit project wordt uitgevoerd door Alliander (netbeheerder), Energy Exchange Enablers (EXE, 100% dochter van Alliander) en Greenspread. De batterijen worden gekoppeld aan verschillende energiemarkten. Simpel gezegd zullen de batterijen worden opgeladen wanneer de prijzen laag zijn en worden ontladen bij hoge prijzen.

Tot op heden was het voor kleinverbruikers niet mogelijk gebruik te maken van de variabele energietarieven die bestaan (naast het dag- en nachttarief). Door de batterijen en de deelnemers (inclusief verbruik en opwek van zonne-energie) te beschouwen als één grote klant wordt dit wel mogelijk. Dit principe staat bekend als een Virtual Power Plant (VPP), oftewel een virtuele energiecentrale. Zo wordt het geheel meer waard dan de som der delen.

Vragen over het project?

De meest frequent gestelde vragen en daarbij behorende antwoorden kunnen op deze pagina worden gevonden.

Wat doet Greenspread?

Greenspread zet in dit project de eerste stappen naar het ICT-systeem dat een duurzame en efficiënt energiesysteem faciliteert. Koppelingen zullen worden gemaakt naar de energiemarkten, inclusief bijbehorende algoritmes. Greenspread ontwikkelt binnen dit project het ICT-systeem tot aan de uitvoering/aansturing. Voor de uitvoering werkt Greenspread samen met EXE, een partij die de batterijen zal aansturen met behulp van PowerMatcher-technologie.

Greenspread wil in dit project ervaring opdoen met het benutten van flexibiliteit. Het streven is om dit jaar 50 deelnemers met PV-panelen op het dak te werven en te voorzien van een batterij. Daaropvolgend zullen verschillende strategieën worden toegepast om de batterijen aan te sturen. Dit project loopt tot 2018.

Aanmelden?

Voor City-zen zoeken we deelnemers uit Amsterdam met zonnepanelen op het dak. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.

 


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter