Onze diensten: Diensten


Smart

Greenspread Smart Energy creëert nieuwe toepassingen waarin flexibiliteit kan worden benut. Door apparaten slim aan te sturen kunnen optimalisatieslagen worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid, kostenefficiëntie en netstabiliteit.   Greenspread Smart Energy bouwt [...]

lees meer »

Solar

Greenspread helpt bij de realisatie van zon-PV-systemen. Wij bieden zowel projectmanagement aan als financiering (lease). Om ervoor te zorgen dat alles na oplevering goed blijft werken, kunt u ook het beheer en [...]

lees meer »

Investments

Bij de energievoorziening van de toekomst horen moderne financieringsmethodieken. Daarvan is Greenspread zich goed bewust. Juist omdat investeringen in duurzaamheid doorgaans een  forse (voor)financiering vergen, is het van belang met passende antwoorden [...]

lees meer »

Energy

Alle benodigde energie zelf duurzaam produceren met zon-PV- of WKO-systemen is niet altijd mogelijk. Greenspread kan u in de gehele (rest)behoefte voorzien, dankzij onze leveringsvergunning voor elektriciteit en gas.   [...]

lees meer »

Ontwikkeling

Dagelijks zetten wij projecten op het gebied van zon-PV, wind, biomassa en warmte in de steigers. Hierbij belichten wij alle relevante technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Op die wijze kan Greenspread een [...]

lees meer »

Advies

Greenspread adviseert gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en andere organisaties over het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Wat ons onderscheidt van andere adviesbureaus, is de focus op de [...]

lees meer »